Standardy przygotowania do montażu SEKRET 4.2
Tabela z wymiarami

Góra